پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 5:15:02 AM
دلارهای خانگی به بانک می روند؟

رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود با تلوزیون گفته است که مردم دلارهای خانگی خود را در بانک سپرده گذاری کنند. 
پاسخ خیر است!

اقتصادنامه: رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود با تلوزیون گفته است که مردم دلارهای خانگی خود را در بانک سپرده گذاری کنند. او به مردم تضمین داده که علاوه بر پرداخت سود، اصل ارز آنان را هر وقت که بخواهند به مردم بازخواهد گرداند.

این اتفاق در سال 90 و 91 نیز رخ داد. بسیاری از افراد دلارهای خود را در بانک های ایرانی سپرده گذاری کردند. حتی برخی از ایرانیان مقیم خارج دلارهای خود را به ایران آوردند در بانک های ایرانی سرمایه گذاری کردن اما وقتی افراد به بانک مراجعه می کردند و ارز خود را درخواست می کردند بانک به آنان می گفت که ارز نداریم و فقط معادل ریالی آن به شما پرداخت می شود!

حال با توجه به این عدم اعتماد می توان امیدوار بود که مردم دلارها را از پستوی خانه های خود بیرون بیاورند و در اختیار بانک ها قرار دهند؟ آیا تضمین رئیس کل بانک مرکزی کافیست؟منبع: اقتصادنامه

مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین