پنجشنبه 21 فروردين 1399 شمسی /4/9/2020 6:11:26 PM

کرونا در بلندمدت باعث از میان رفتن سرمایه انسانی انباشته شده به‌ویژه پزشکان، پرستاران، مدیران صنعتی و اندیشمندان برخوردار از دانش ضمنی و نیز از میان رفتن برخی بازارهای داخلی و مقاصد صادراتی و خواهد شد.
کرونا به کدام بخش اقتصاد ایران ضربه می‌زند؟

در سطح خرد هم خانوارهایی که سرپرست یا عضو فعال خود را از دست داده‌اند متناسب با آسیب‌پذیری اقتصادی در معرض فقر بلند‌مدت قرار می گیرند.

در طرف عرضه دست کم ۴۵رسته فعالیت با حدود یک میلیون کارگاه کوچک و بزرگ (از یک نفره تا چندصد نفره) و دست کم ۳.۲میلیون کارگر رسمی یعنی حدود ۱۵درصد از شاغلان رسمی و نزدیک به ۱.۵میلیون نفر شاغلان غیررسمی با کاهش شدید سطح فعالیت، تعطیلی و بیکاری مواجه‌اند.

صنایع کارخانه‌ای از یک سو با قطع زنجیره تأمین و کاهش دستیابی به کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌ها و از سوی دیگر با کاهش شدید تقاضای مصرفی داخلی یا بسته شدن مجاری صادراتی روبرو شده‌اند.

زیربخش‌های گردشگری، حمل و نقل، صنایع دستی از آبان ماه با افزایش قیمت بنزین و اعتراضات خیابانی، بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و جهانی در دی ماه و پس از آن سقوط هواپیمای اوکراینی تا به امروز با کاهش چشمگیر تقاضا از سوی گردشگران خارجی مواجه شده‌اند و حالا وقوع بیماری کرونا آن‌ها را به تعطیلی کامل کشانده است.

از منظر اقتصاد سیاسی بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیر‌بخش‌های آن در مقایسه با سایر بخش‌ها، و اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی و نیز کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد.


حجت‌الله میرزائی| اقتصاددان

مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین