جمعه 8 بهمن 1400 شمسی /1/28/2022 11:48:15 AM
قلم سفید، قدم سیاه

اقتصاد ایران سال هاست با چالش ها و ابر چالش های بسیاری مواجه است؛ اقتصاد بزرگ و پر از پتانسیلی که از رشد و توسعه جا مانده و مدت ها است که درگیر تحریم، تورم و حکمرانی بد است.
چرا دولت ها ناکارآمدند؟

تم اصلی کتاب قلم سفید، قدم سیاه  بحث حکمرانی شایسته در حوزه  صنعت است. ارتقای نظام تدبیر و به عبارتی همان حکمرانی شایسته در ایران مهمترین مساله‌ای است که باید در باب آن گفتگوی اجتماعی و موثری صورت گیرد. از منظر این کتاب، ایران راه دشواری را برای توسعه در پیش دارد و نقطه شروع موثر برای رفع گسست حکمرانی در حوزه صنعت، همکاری و هماهنگی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه  مدنی است.

فصول مختلف این کتاب ضمن تلاش برای برانگیختن حساسیت ها در خصوص توسعه کشور، تلاش نموده است الگوی را برای برون رفت از راه گم‌گشته توسعه ایران با تمرکز بر  توسعه صنعتی بیابد. از الگوی های مختلف حکمرانی ( نظیر حکمرانی به مثابه شبکه های ارتباطی، حکمرانی به مثابه حداقل کردن بخش های دولتی ، حکمرانی بر مبنای کنترل قانونی و... )  نیز ملاک مدنظر باید حکمرانی بر مبنای عملکرد دیده شده چرا که الگوی عمل گرایانه محسوب می شود و به کارایی و اثر گذاری حکومت کمک می نماید و تاکید  بایست بر سیاست  بهبود حکمرانی  یا توانمند سازی دولت به جای کوچک سازی حکومت و پاسخ به نارسایی های الگوی مدیریت دولتی باشد.

بطور مسلم دولت ها برای رسیدن به حکمرانی شایسته صنعتی با انتخاب های جدی مواجه اند و نقشه راه حکمرانی شایسته صنعتی از مسیر  این انتخاب‌ها  معنا پیدا می‌کند.

کتاب قلم سفید، قدم سیاه مشتمل بر ۶ فصل است. در فصل اول؛ حکمرانی اقتصاد ایران در گذار توسعه، شاخص های نظام اقتصادی ایران نظیر نرخ تورم، بیکاری، سرمایه گذاری، خروج سرمایه از کشور ، سرمایه گذاری خارجی و شدت انرژی  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته شده است.

در فصل دوم با عنوان بازنمایی وضعیت ایران، ۱۳ شاخص جهانی توسعه مورد بررسی قرار گرفته تا وضعیت ایران در نردبان توسعه مشخص شده و  با کشور ترکیه و کره جنوبی مقایسه گردید. در فصل سوم ، مصائب و چالش های هفتگانه حکمرانی در وزارت صنعت ، معدن و  تجارت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . در فصل چهارم برنامه توسعه از متن تا اجرا، به بررسی ۶ برنامه قبل از انقلاب و ۶ برنامه توسعه  پس از انقلاب پرداخته شده است و به این سوال پاسخ داده شده است چرا برنامه ها به توسعه منجر نشده است. در فصل پنجم ادبیات حکمرانی شایسته، شاخص ها، الگوها تشریح و به تطبیق شاخص های حکمرانی شایسته در بخش صنعت پرداخته شده است.

در فصل پایانی با عنوان معمای حکمرانی شایسته صنعت، اصول حکمرانی مرتبط به صنعت بیان ، به ارائه نقشه راه حکمرانی با سه انتخاب ( ارتقاء ، ارتباط یا ادامه وضع موجود ) پرداخته شده است و در ادامه ۱۳ انتخاب وزارت صمت در مسیر توسعه صنعتی با رویکرد حکمرانی شایسته پیشنهاد شده است.

در پایان امیدواریم که این کتاب بتواند به منزله سرآغاز گفتگو بین بازیگران اصلی حوزه صنعت اعم از سیاستگذاران ، بخش خصوصی و جامعه مدنی در تحقق الگوی حکمرانی شایسته در این حوزه باشد.


مهرداد مظفری – علی دماوندی کناری

مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین