پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 4:04:11 AM

در خبر ها بود که این قانون تصویب شده تا انگیزه ایجاد کند برای زاد و ولد. اگر صحیح باشد یک مورد اضافه می شود به قوانین ضعیف موجود.
قانون جوانی جمعیت؟

یکم این که من هنوز نفهمیدم چرا باید جمعیت کشور زیاد شود؟ این توضیح ها که چند سال دیگر جمعیت پیر می شود و جوان ها نمی توانند پیر ها را تامین کنند بهانه است. این موج های جمعیتی رخ می دهد و فقط به مرور زمان تصحیح می شود.
دوم این که یک اقتصاد شکوفا جواب مشکل را می دهد یک اقتصاد درحال تنزل همین جمعیت چه پیر چه جوان را نمی تواند حمایت کند.
سوم امروزه بسیاری جوانان وابسته به مسن ها هستند که از اندوخته صرف جوان های خانواده می کنند، چون اقتصاد به تعداد کافی شغل ایجاد نمی کند.
چهارم مگر مشکل کم آبی و آلودگی محیط زیست و انباشت و تمرکز خطر ناک جمعیت در شهرها را عنایت نمی کنید. به یک معنی این مشکلات مربوط به افزایش جمعیت است. سد ها و تدارک های مختلف برای تامین آب وخوراک همین جمعیتِ در حال افزایش بوده است.
پنجم این سرزمین حد اقل از دوازده هزار سال پیش مورد سکونت بوده و محیط زیست آن بشدت فرسوده شده از جمله پوشش گیاهی، و خاک نیز به دلیل بهره برداری ظرفیت خود را از دست داده است.
ششم، نظر این فدوی است که با پیشرفت تکنولوژی و استفاده بهینه از منابع و تغییر رویه اساسی در مصرف، این سرزمین حدود پنجاه میلیون جمعیت را می تواند به صورت پایدار نگهداری کند. نگران این باشید که مهاجرت های عظیم با پای پیاده به ابعاد آخر الزمانی رخ دهد.
هفتم، در منطقه خاور میانه سیکل های خشک سالی با ادوار مختلف رخ داده. با سیکل سی ساله همه آشنا هستند. اما بین سال ۱۱۰۰ تا ۹۰۰ قبل از میلاد یک خشک سالی سیصد ساله ظاهر شده است. که موجب بحران های عظیم و سرنگونی تمدن های بزرگ شد که هر گز از زمین بلند نشدند مانند، حیاطله، کلدانیان و کنعانیان و تمدن های دریای اژه و با فاصله زمانی مصر و تمدن مصر تنها موردی است که پس از بحران به صورت ضعیف شده به حیات خود ادامه داد. این را باستان شناسان در کشور های مختلف ازطریق بررسی آثار باستانی و تکنیک های جدید سنجش و مطالعه فسیل و یا بازمانده چوب در حفاری های مناطق مختلف تعیین کرده اند.
بسیار باید نگران بود و بلکه عاقلانه است که بد ترین سناریو را تصور کنیم که خشک سالی تداوم خواهد یافت و بدتر خواهد شد و براساس این سناریو به جد برنامه ریزی کنیم.

منبع: کانال تلگرامی دکتر محمد طبیبیان


دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان

مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین