دوشنبه 3 آبان 1400 شمسی /10/25/2021 11:05:12 AM

این آقا که خود می گوید به جّد و جهد دنبال محدود کردن اینترنت است برای توجیه کار های خود جمله جالبی هم گفته اند؛ ” بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب باید بپذیریم ابزار دیگری به غیر از تجربه و عقل به نام وحی وجود دارد که خطا پذیر هم نیست.”
درباره صیانت از اینترنت

یکم، تا اینجا درست که وحی هم در بین باورمندان به ادیان مطرح است. اما وحی به ایشان و مشابه ایشان نازل نمی شود و فقط در کتاب های ادیان آسمانی توسط پیامبران مطرح شده است.
دوم، تجلی وحی در تاریخ و حیات انسان های باورمند عبارت است از: خداشناسی، آئین های عبادی و اخلاق.
سوم، شاید علم مارا به حیطه اخلاق راهنمایی نکند چون موضوع علم نیست، اما تجربه، فلسفه و آموزش های دینی این کار را می کند.
اما مبنای اخلاق چیست؟ از حضرت علی(ع) نقل شده که آنچه را به خود نمی پسندی به دیگران مپسند. این گزاره به شکل اندکی متفاوت مبنای اخلاق کانتی هم هست. به این معنی؛ تصور کن اگر نیت داری کاری انجام دهی که اگر رواج عام یافت و روزگاری که به سر خودت آمد آن را نپسندیدی پس بدان آن کار اخلاقی نیست.
چهارم، این آقا قصد دارند میلیون ها انسان که کسب و کارشان به اینترنت بر می گردد، پژوهش و تحقیق و آموزش آنان به اینترنت مربوط است، و میلیون ها نفر که حق خودشان می دانند به منابع خبری و اطلاعات بدون محدویت دسترسی داشته باشند را محروم کنند. بد نیست به جای کلی گویی و پنهان شدن پشت مفاهیم مقدس به این شیوه ای که عمل می کنند، دوکلمه در مورد این که کارشان را از کجای جدول اخلاق برگرفته از وحی استخراج کرده اند، توضیح بدهند.
پنجم، چگونه و از کجا عملکردن خلاف متن سوگند وسایر مفاد قانون اساسی در مورد حفظ حقوق و آزادی های مردم و توجه نکردن به اراده و خواست مردم به عنوان نماینده را برحسب وحی و اخلاق توجیه می کنند؟
منبع: کانال تلگرام دکتر محمد طبیبیان


دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان

مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین