يکشنبه 3 بهمن 1400 شمسی /1/23/2022 7:12:38 AM
مهدی رئیس‌زاده در گفت‌وگو با اقتصادنامه مطرح کرد:

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: از آنجایی که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در شرایط کرونا بیشتر از سایر صنایع آسیب دیده اند طرح‌هایی مشابه طرح طراوت بانک صادرات و سایر بانک‌های عامل می‌تواند از آنها حمایت کند.
طرح طراوت بانک صادرات ناجی بنگاه‌های کوچک تولیدی است

مهدی رئیس زاده در گفت‌وگو با اقتصاد نامه مطرح کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط از عملکرد بیشتری در راستای اشتغال زایی به دلیل نوع فعالیتشان برخوردار هستند و تامین مالی آن ها در حد کافی به نوعی حمایت از اشتغال زایی است.

او با اشاره به اینکه بانک ها با توجه به ضوابط و شرایط خود اقدام به تعیین میزان تسهیلات می کنند بیان کرد: هر بانکی با توجه به ضوابط، شرایط و تصمیمات هیأت مدیره می‌تواند سایر بخش ها و بنگاه‌های اقتصادی را حمایت مالی کند و از آن جایی که کرونا در کشور هنوز ادامه دارد و با توجه به محدودیت منابع مالی بانک ها می توانند با تمدید این طرح ها و توسعه منابع مالی از بنگاه های اقتصادی حمایت کنند.

رئیس‌زاده ادامه داد: تا زمانی که محدودیت منابع داریم بانک ها مجاز به تسهیلات در حد معینی برابر با استاندارد های بانکی هستند در غیر این صورت از سوی بانک مرکزی جریمه خواهند شد بنابراین تسهیلات بانکی هم برای آنها باید توجیه داشته باشد به همین دلیل است که بانک ها شرایط ویژه‌ای را برای تخصیص تسهیلات بانکی به بنگاه‌های تولیدی ارائه می دهند.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: کشور در دو سال اخیر شرایط ویژه‌ای را دررکود اقتصادی و تحریم تجربه می کند به همین دلیل دولت نتوانست از حد کافی پاسخگوی صنایع آسیب پذیر باشد. امیدواریم با تامین منابع، واکسن مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانیم در شرایطی با ثبات اقتصادی بهتر در دوران کرونا به مسیر تولید ادامه دهیم.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین