شنبه 9 مرداد 1400 شمسی /7/31/2021 3:15:26 AM
مرکز آمار ایران منتشر کرد؛

در تابستان سال ١٣٩٩، تعداد ١٣٨٢٢ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ٧,٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٤.٩ درصد کاهش داشته است.‏
کاهش ٤,٩ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده

به گزارش اقتصادنامه به نقل از مرکز آمار ایران، بررسی نتایج طرح "گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" در فصل تابستان سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد:

 

الف- شهر تهران

• در تابستان سال ١٣٩٩، تعداد ١٣٨٢٢ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٧,٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٤.٩ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٦ واحد بوده است.

• تعداد ١٨١٩ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در تابستان ١٣٩٩ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٨,٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٤.٠ درصد کاهش داشته است.

• مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در تابستان ١٣٩٩ بالغ ‌بر ٢٤٢٦ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٦,٤ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٩.٠ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١٣٣٤ مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

• در تابستان سال ١٣٩٩، تعداد ١٣٧٤٣١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٣٤,٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٣٩.٣ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢.٨ واحد بوده است‌.

• تعداد ٤٩٤٩٢ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان ١٣٩٩ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٢٩,٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢٨.٩ درصد افزایش داشته است.

• مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در تابستان ١٣٩٩ حدود ٢٥٩٥٢ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ٣٣,٩ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٤٦.٠ درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٢٤ مترمربع بوده است.

 مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین