شنبه 29 شهريور 1399 شمسی /9/19/2020 7:25:14 AM

سرنخ هایی وجود دارد که برخی نوچپ ها، نو مارکسیست ها و نو لنینیست ها در اعتراض های اخیر موج سواری کرده و قصد ندارند پیاده شوند.
۱۰ ویژگی نوچپ های ایران و نقش آنان در اغتشاشات اخیر

به گزارش اقتصادنامه، به زودی نشانی هایی از ظهور جریان نوچپ ها در دانشگاه ها، رسانه ها و سندیکاها در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد تا مردم فریب آنان را نخورند و در دامشان نیفتند.

🔻بر اساس بررسی های تیم تحریریه #اقتصادنامه، نوچپ های ایران دارای این ۱۰ ویژگی هستند:

۱. موج سوارند و از هر سیاستی که در جهت اصلاح قیمت ها صورت می گیرد، سوءاستفاده می کنند و متشکل می شوند.

۲. با ریا کاری خود را حامی حقوق فرودستان کرده اما هیچ نسبتی با آنان ندارند.

۳. از احساسات کارگران به نفع خود استفاده کرده و طوری وانمود می کنند که کارآفرینان و سرمایه گذاران خون کارگران را در شیشه کرده اند. آنان به فکر مرگ تولید هستند نه جریان تولید.

۴. آرزوی سرنگونی هر رژیمی که بر سر کار است را دارند، با متشکل کردن نیروهایشان به هر بهانه ای قصد ایجاد آشوب و بی نظمی و ترویج خشونت و ناامنی را در کشور دارند.

۵. معتقد به اصلاحات نیستند. خود را انقلابی می دانند اما در عمل نئشه و الکلی اند.

۶. بددهن، تهمت زن و کینه توز هستند، برای منتقدان خود پرونده سازی کرده و آنها را تهدید می کنند.

۷. آرمانشان ماسک زدن به صورت در کنار یک سطل زباله آتش گرفته و سلفی گرفتن با آن است.

۸. از هر کتاب فقط پنج صفحه می خوانند. دانش شان کم عمق است اما بسیار حراف و متوهم هستند.

۹. فرق ماکس وبر و کارل مارکس را نمی دانند. فکر می کنند پدر مارکسیسم اهل روسیه بوده و در آنجا دفن شده است.

۱۰. قدرت داشته باشند به صغیر و کبیر رحم نمی کنند، تا می توانند می کند، شکنجه می دهند و از هر سرکوبگری سرکوبگرتر می شوند.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین