شنبه 17 خرداد 1399 شمسی /6/6/2020 2:38:53 PM

همزمان با برگزاری نشست «مِنهای فقر» با موضوع  واکاوی حقوق محرومان در پرتو نظام حمایت اجتماعی که  به وسیله کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، پویش «مِنهای فقر»با هدف فراخوان همکاری نهادهای مدنی جهت اشتراک گذاری ایده ها و راهکارهای فقرزدایی و حمایت از حقوق محرومان آغاز به کار کرد.
تشکیل پویش «مِنهای فقر»در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز
به گزارش اقتصادنامه، در تشریح اهداف این پویش آمده است: شناسایی و تحقق حقوق محرومان متضمن تثبیت حکمرانی همگرایانه و همکارانه دایر بر  نقش آفرینی حوزه عمومی غیر دولتی و مشارکت جویی بازیگران مدنی فعال در زمینه محرومیت زدایی است.مفاد اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی این انتظار را ایجاد می کند که دولت ها سیاستهای حمایتی، جبران ساز و اثربخشی را بمنظور فقرزایی اتخاذ کنند.
تنظیم گری با راهبرد ایجاد رفاه و تامین نیازهای اساسی به نحوی که شهروندان بدون دغدغه معاش، امکان خودشکوفایی و رشد و تعالی را داشته و محتاج مقدمات حق حیات نباشند یک حق -مطالبه است. وکلای دادگستری به عنوان اعضای دیرینه ترین نهاد مدنی ایران، رسالت اجتماعی حمایت از حقوق محرومان را درک نموده و خوانشی تأمین گرایانه از سیاستگذاری عمومی در زمینه دهک های پایین و محرومان در معرض نقض حقوق رفاهی را مطالبه می کنند.
بر این مبنا، فعالان مدنی می توانند نقطه نظرات و ایده های خود در خصوص رفع فقر و حمایت از حقوق محرومان را از طریق روابط عمومی کانون وکلا با ایمیل pr.icbar.ir@gmail.com  در میان گذارند. متعاقباً جمع بندی این نقطه نظرات طی گزارشی راهبردی از سوی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا انتشار عمومی خواهد یافت.


مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین