شنبه 10 خرداد 1399 شمسی /5/30/2020 5:51:05 AM

خبر درگذشت دکتر علینقی عالیخانی بسیار تاسف بار بود. برای من که حدود هفت سال ایران خودرو را به عنوان یکی از دستاوردهای دوره وزارت ایشان مدیریت می کرد، شنیدن این خبر غم انگیز بود. 
زنده باد تکنوکراسی
آقای عالیخانی بنیانگذار تکنوکراسی مدرن در ایران و عامل رشد طبقه متوسط و تولد کارآفرینان واقعی در کشور بودند.
ما شاید خیلی دیر متوجه خدمات امثال ایشان به کشور شدیم و قدرشان را ندانستیم.
ویراستاری کتاب هفت جلدی خاطرات اسداله علم از یادگارهای ارزشمند اوست که پس از انقلاب منشر شد و ما را با ابعاد مختلف سیاستگذاری در رژیم پهلوی آشنا کرد.
به نوبه خود درگذشت این معمار توسعه صنعتی کشور را به تمام ایرانیان و فعالان صنعتی و معدنی کشور تسلیت کرده و از آنان دعوت می کنم که خاطرات چنین افرادی را بخوانند تا در برابر افرادی که به کشور خدمت کردند، درست قضاوت کنند.

داود میرخانی رشتی، مدیرعامل پیشین ایران خودرو

مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین