شنبه 10 خرداد 1399 شمسی /5/30/2020 5:31:45 AM

تعداد کل سفرها در بهار ١٣٩٧، حدود ١١٣ میلیون سفر بوده است که نسبت به بهار ١٣٩٦، ٩,٣ درصد افزایش یافته است. گزارش ها نشان می دهد به طورمتوسط هر سفر خارجی برای یک نفر در بهار ١٣٩٧، حدود ٢میلیون و ٨٠٠ هزار تومان هزینه داشته است.
یک سفر خارجی برای هر ایرانی چقدر آب می خورد؟

به گزارش اقتصادنامه، نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی – بهار ١٣٩٧، حاکی است در فصل بهار ١٣٩٧، بیش از ١٧ میلیون خانوار کشور حداقل یک سفر داشته‌اند که نسبت به خانوارهای سفر رفته در زمان مشابه سال قبل (بهار١٣٩٦)، ١,١ درصد افزایش یافته است.

 نتایج طرح نشان­دهنده آن است که خانوارها به طور متوسط برای هر سفر ٧٧٥٠٠٠ تومان هزینه کرده اند که نسبت به هزینه های سفر هر خانوار در بهار١٣٩٦، ٦,٧ درصد افزایش یافته است.

 گزارش اخیر مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تعداد کل سفرها در بهار ١٣٩٧، حدود ١١٣ میلیون سفر بوده است که نسبت به بهار ١٣٩٦، ٩,٣ درصد افزایش یافته است. تعداد سفرهای داخلی حدود ١١٢ میلیون و٣٠٠ هزار سفر بوده که نسبت به سال قبل از آن ٩.٤ درصد افزایش داشته است. تعداد سفرهای خارجی بیش از ٦٦٥ هزار سفر بوده که نسبت به فصل بهار سال قبل از آن ١٢.٧ درصد کاهش داشته است.

متوسط هزینه هر سفر داخلی برای یک نفر، بیش از ١٠٠ هزار تومان بوده است که نسبت به بهار ١٣٩٦، ٠,٦ درصد افزایش داشته است. به طور متوسط سفرهای داخلی با اقامت شبانه برای یک نفر حدود ١٧٠ هزار تومان و سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه برای یک نفر حدود ٥٠ هزار تومان هزینه داشته است.

علی­رغم کاهش تعداد سفرهای خارجی، متوسط هزینه هر سفر خارجی برای یک نفر در بهار ١٣٩٧، حدود ٢میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بوده است که نسبت به بهار ١٣٩٦، ١٠,٧ درصد افزایش داشته است.

در مجموع متوسط هزینه هر سفر(متوسط هزینه های سفرهای داخلی (با اقامت و بدون اقامت) و خارجی) در بهار ١٣٩٧، بیش از ١١٧ هزار تومان بود که کاهش  ١,٣ درصدی نسبت به بهار سال ١٣٩٦ داشته است.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین