شنبه 10 خرداد 1399 شمسی /5/30/2020 8:04:19 AM
محمود سریع القلم بررسی کرد:

اقتصادنامه: دکتر محمود سریع القلم، استاد روابط بین الملل دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در تازه ترین نوشته خود، 30 ویژگی که باعث می شوند به هم اعتماد نکنیم را مورد بررسی قرار داده است.
سی ویژگی که باعث می شوند به هم اعتماد نکنیم
۱-به شخصی که به ما محبت کرده و احترام گذاشته، لطمه می زنیم؛
۲-اینکه در چه جغرافیایی، چه سخنی را باید بگوییم یا نگوییم، آموزش ندیده ایم؛
۳-با یک ویژگی منفی، کلیتِ یک فرد را تخطئه می کنیم؛
۴-ظاهر و باطنِ ما در دوستی، بسیار فاصله دارد؛
۵-روزی چندین بار حرفمان را تغییر می دهیم؛
۶-مسئولیتِ قولی را که می دهیم نمی پذیریم؛
۷-تا بتوانیم از گفتنِ “اشتباه کردم” فرار می کنیم؛
۸-پشتِ سرِ فردی که از ما انتقادِ معقول کرده، بد گویی می کنیم؛
۹-خیلی زود محبتِ دیگران را فراموش می کنیم؛
۱۰-خود را ده برابرِ آنچه که هستیم نشان می دهیم؛
۱۱-ناخودآگاهِ ما از فردی که موفق است، دائماً ناراحت و پریشان است؛
۱۲-در حذفِ افرادِ توانا، بسیار کوشا هستیم؛
۱۳-به هر موضوع ریزُ و درشت، واکنش نشان می دهیم؛
۱۴-در گرفتنِ جواب، خیلی عجله داریم؛
۱۵-بدون توجه به ظرفیت و توانایی، اکثریت می خواهند سلبریتی شوند؛
۱۶-آدابِ دوستی و مراقبت از دوستی را، قبل از ده سالگی نیاموخته ایم؛
۱۷-نسبت به دروغ و ابهام، سِر شده ایم ؛
۱۸-متوجه نیستیم که تعداد دروغ، Peak دارد؛
۱۹-اصولِ ساختنِ اعتماد با انسان های دیگر را، قبل از ده سالگی نیاموخته ایم؛
۲۰- دنبالِ بُرد های کوتاه مدت هستیم؛
۲۱-ظاهری متواضع ولی عمدتاً باطنی مغرور داریم؛
۲۲-تفاوت های یکدیگر را به رسمیت نمی شناسیم؛
۲۳-افکارِ متفاوتِ انسان ها را، حق آن ها نمی دانیم؛
۲۴- بسیاری مسائل کم اهمیت، به ما برمی خورد و زود ناراحت می شویم؛
۲۵-بیشتر دعوایی هستیم تا اهلِ تفاهم، کوتاه آمدن و خویشتن داری؛
۲۶-تعداد افرادِ Bipolar بیشتر از آن است که تصور می کنیم؛
۲۷-بسیارعطش داریم واردِ حریمِ خصوصی دیگران شویم؛
۲۸-عمدتاً تخیلی، تحلیل می کنیم؛
۲۹-چون سیگنال های متضاد می فرستیم، نمی توانیم اعتمادِ هم دیگر را جلب کنیم؛
۳۰-چون از یکدیگر در امان نیستیم، نمی توانیم گروه، تشکیلات، حزب، بنگاه، سیستم و نظام اجتماعی درست کنیم.
منبع: وبسایت دکتر سریع القلم
#اقتصادنامه 
@eqtesadnameh


مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین