شنبه 16 آذر 1398 شمسی /12/7/2019 3:31:35 AM

به گفته رئیس صندوق بین المللی پول، صادرکنندگان نفت هنوز از آسیبی که با سقوط شدید قیمت های نفت در سال ۲۰۱۴ متحمل شدند، بهبود نیافته اند و این درحالی است که آینده روشن نیست.
لاگارد: آینده نفت روشن نیست
🔻لاگارد: آینده نفت روشن نیست
🔹به گفته رئیس صندوق بین المللی پول، صادرکنندگان نفت هنوز از آسیبی که با سقوط شدید قیمت های نفت در سال ۲۰۱۴ متحمل شدند، بهبود نیافته اند و این درحالی است که آینده روشن نیست.
🔹رئیس صندوق بین المللی پول، کریستن لاگارد گفت صادرکنندگان نفت هنوز از آسیبی که با سقوط شدید قیمت های نفت در سال ۲۰۱۴ متحمل شدند، بهبود نیافته اند و این درحالی است که آینده روشن نیست.
🔹لاگارد که در کنفرانسی در دوبی صحبت می کرد گفت: رشد اندک قیمت ها ادامه خواهد یافت اما چشم انداز قیمت ها به شدت نامشخص است.
🔹او گفت: باوجود اصلاحات قابل توجهی که هم در بخش هزینه ها و هم در بخش درآمدها، صورت گرفته است و حتی با وجود مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های غیرمستقیم با افت درآمدها، کسری مالی کشورهای تولیدکننده نفت به کندی کاهش می یابد. 
🔹این باعث شد که در سال ۲۰۱۸ نسبت بدهی تولیدکنندگان نفت به درآمد ناخالص ملی، ۳۳ درصد شود، درحالی که این میزان در سال ۲۰۱۳ تنها ۱۳ درصد بود.
🔹از زمان سقوط قیمت ها در ۲۰۱۴، حتی دولت های ثروتمند عربی هم با کسری شدید بودجه مواجه شده و مجبور شده اند این فاصله را بافروش اوراق قرضه پر کنند./ بلومبرگ
#اقتصادنامه 
@eqtesadnameh


نمایش ساده


مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین