شنبه 27 دی 1399 شمسی /1/16/2021 11:35:56 PM
مرکز آمار و بانک مرکزی دو روایت متفاوت از رشد اقتصادی مطرح کردند

مرکز آمار و بانک مرکزی باری دیگر دو کارنامه متفاوت از رشد به تصویر کشیدند. هر کدام از این دو امروز ارقامی از رشد اقتصادی در بهار ۹۹ اعلام کرده‌اند که این اعداد با هم همخوانی ندارد. بانک مرکزی رشد بدون نفت را منفی ۰.۰۶ درصد اعلام کرده در حالی که مرکز آمار منفی ۱.۷ درصد محاسبه کرده است. 
دوبینی
 به گزارش اقتصادنامه، مرکز آمار در جدیدترین گزارش از  رشد اقتصادی در فصل بهار، رشد تولید با نفت منفی ۳.۵ درصد اعلام کرده در حالی که رئیس کل بانک مرکزی این رشد را منفی ۲.۸ درصد مطرح کرده است. همچنین مرکز آمار رشد بخش کشاورزی را ۰.۱ درصد اعلام کرده اما بانک مرکزی این رشد را مثبت ۳.۸ محاسبه کرده است. رشد صنایع و معادن از نگاه مرکز آمار منفی ۴.۴ درصد بوده اما رئیس کل بانک مرکزی این رشد را مثبت ۲.۵ اعلام کرده است. از سویی رشد بخش خدمات را رئیس کل بانک مرکزی منفی ۱.۶ عنوان کرده در حالی که مرکز آمار این رشد را منفی ۳.۵ درصد تخمین زده است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود.
از سویی روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده، براساس اطلاعات گزارش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، شاخص تولید ۱۳ گروه از ۲۴ گروه اصلی در فصل اول سال جاری نسبت به فصل اول سال گذشته، رشد مثبت داشته‌ و سهم این ۱۳ گروه از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی معادل ۸۳.۸ درصد از کل شاخص یاد شده است.


نمایش ساده


مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین