چهارشنبه 22 مرداد 1399 شمسی /8/12/2020 1:58:18 AM
دکتر محمود سریع‌القلم بررسی کرد:

آمریکایی‌ها نسبت به چین به رهیافت تهاجمی اجماع پیدا کرده‌اند. معنای این اجماع درگیری‌های فزاینده در عرصۀ تجارت، فناوری،بانکداری، سازمان‌های بین‌المللی و مسائل زیست‌محیطی خواهدبود.
چین، آمریکا و انتخابات نوامبر

هرچند در بسیاری از مسائل داخلی آمریکا، جو بایدن و دونالد ترامپ با هم متفاوت هستند و دیدگاه های حزبی را نمایندگی می کنند، اما در عمدۀ مسائل بین المللی، حاکمیت سیاسی آمریکا از اجماعِ دو حزبی (Bipartisan) برخوردار است.

اگر بایدن در نوامبر، رئیس جمهور آمریکا شود، از واژه ها، ادبیات، روش ها و رهیافت های متفاوتی نسبت به مسائل سیاست خارجی استفاده خواهد کرد ولی محتوای سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً ادامۀ منطق فعلی خواهد بود.

همچنان که در جنگِ سردِ ایدئولوژیک، تا ۷۰ درصد مسئله اصلی آمریکا، شوروی و کمونیسم بود، در جنگ سرد اقتصادی-سیاسی فعلی، تا ۶۰-۷۰ درصد مسئله بین‌المللی آمریکا «جلوگیری از شتابِ قدرت مالی، فناوری، تجاری، سیاسی و اقتصادی چین» است. چه در برخورد با شوروی و چه در تقابل با چین، مبنای رهیافتِ آمریکا «جلوگیری از گسترش» (Containment) است.

این استراتژی هرچند در دورۀ ترامپ شدت گرفت ولی حتی اگر هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۶ رئیس جمهور آمریکا می شد نیز به مرحله اجرا می رسید.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین