شنبه 14 تير 1399 شمسی /7/4/2020 10:29:07 PM
نتایج بر اساس برچسب
تالار محصولات
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز سه شنبه سوم تیرماه میزبان عرضه ۴۴۰ تن مس مفتول، ۴۰۰ تن شمش سرب، ۳ هزار تن شمش...
با عرضه مس، سرب، روی، آلومینیوم و طلا صورت می گیرد؛
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز یکشنبه اول تیرماه میزبان عرضه ۴ هزار تن مس کاتد،۲۰ هزار تن مس کم عیار، ۴۰۰ تن...
در آخرین روز خرداد ماه صورت می گیرد؛
 تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز شنبه ۳۱ خردادماه میزبان عرضه ۳۷ هزار و ۵۳۲ تن سبد میلگرد و ۵۰ تن شمش سر...
در اولین روز هفته صورت می گیرد؛
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز شنبه ۲۴ خردادماه میزبان عرضه ۵۳ هزار و ۲۸۴ تن سبد میلگرد و ۵ هزار و ۲۱۴ تن سب...
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز شنبه ۱۷ خردادماه میزبان عرضه ۲۹ هزار و ۲۸۲ تن سبد میلگرد، ۹ هزار و ۵۰۴ تن سبد...
در نخستین روز هفته انجام می‌شود:
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز شنبه ۱۰ خرداد ماه میزبان عرضه ۳۷ هزار و ۴۴۴ تن سبد میلگرد،۲ هزار و ۲۰۰ تن میلگرد ...
امروز صورت می گیرد؛
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز شنبه ۳ خرداد ماه میزبان عرضه ۱۹ هزار و ۹۳۲ تن سبد میلگرد، ۱۵ هزار و ۴۰۰ تن سب...