چهارشنبه 2 مهر 1399 شمسی /9/23/2020 6:06:40 AM
نتایج بر اساس برچسب
امیر هامونی
مدیرعامل فرابورس در دوازدهمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی تببین کرد:
به گفته هامونی از دیدگاه شریعت اسلامی، سرمایه‌گذاری‌های مسئولانه و دارای اثرات واقعی بر جامعه، قابل پذیرش‌اند؛ یعنی...