دوشنبه 3 آبان 1400 شمسی /10/25/2021 9:54:14 AM
نتایج بر اساس برچسب
گروهک منافقین
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه حکم پرونده منافقین را صادر کرده است و سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود ۷۶۶۰ میلیارد تومان در حق آ...