چهارشنبه 2 مهر 1399 شمسی /9/23/2020 5:40:57 AM
نتایج بر اساس برچسب
گام دوم
مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری ایمیدرو خبر داد:
امیر صباغ مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری ایمیدرو خبر داد: به زودی کمیته ای برای پیگیری تشکیل صندوق بازارگردانی شرکت های معدنی و صنایع...
کمیته پیگیری صندوق بازارگردانی شرکت‌های معدن و صنایع معدنی تشکیل می‌شود.