شنبه 29 شهريور 1399 شمسی /9/19/2020 7:48:30 AM
نتایج بر اساس برچسب
کوتاه‌مدت
در چه فرآیندی اثرگذاری تحریم کاهش می‌یابد؟
در صورت تداوم تحریم‌ها و با فرض عدم تغییر در شرایط تحریم‌های خارجی در سال آینده، دو سوال مهم قابل طرح است. اول آنکه آیا ...