شنبه 3 اسفند 1398 شمسی /2/22/2020 4:47:55 PM
نتایج بر اساس برچسب
کوتاه‌مدت
در چه فرآیندی اثرگذاری تحریم کاهش می‌یابد؟
در صورت تداوم تحریم‌ها و با فرض عدم تغییر در شرایط تحریم‌های خارجی در سال آینده، دو سوال مهم قابل طرح است. اول آنکه آیا ...