شنبه 9 اسفند 1399 شمسی /2/27/2021 3:29:17 PM
نتایج بر اساس برچسب
کلنگی
اشتهای خرید «کلنگی» نصف شد؛ تورم پاییزی ملک سقوط کرد
ابرحباب زمین در بازار املاک شهر تهران مطابق نشانه‌هایی که در میانه فصل پاییز براساس تغییر رفتار خریدار و فروشنده رویت شد، سرا...
مرکز آمار ایران
مرکز آمار ایران طی گزارشی نتایج گردآوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن نقاط شهری کشور در تابستان 99 را منتشر کرد