جمعه 8 بهمن 1400 شمسی /1/28/2022 11:36:12 AM
نتایج بر اساس برچسب
کردبچه
افشاگری سازمان برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه بیانیه تندی علیه محمد کردبچه از مقامات سابق این سازمان منتشر کرد. کردبچه از جمله متخصصان در حوزه بودجه نویسی...
به فعالیت محمد کردبچه پس از حدود نیم قرن حضور در نهاد برنامه و بودجه خاتمه داده شد. سرمایه ای که برخی بی بدیلش می دانند.
کردبچه اعلام کرد
مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: در جریان اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با تغییراتی که در سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم ایج...
محمد کردبچه، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه
بر اساس نتایج عملکرد بودجه در سنوات گذشته، سهم نفت در بودجه، طی برنامه دوم توسعه، ٥٥,٤، در برنامه سوم، ٥٠.٧، در برنامه چهارم ٣١.٤ ...