چهارشنبه 10 آذر 1400 شمسی /12/1/2021 7:36:03 PM
نتایج بر اساس برچسب
کالاهای سرمایه ای
علل کاهش ۴۰ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه طی یک دهه بررسی شد
مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه دو گزارش متهمان سقوط سرمایه‌گذاری و سقوط قدرت تولید‌کنندگان داخلی را معرفی کرد.