چهارشنبه 2 مهر 1399 شمسی /9/23/2020 7:15:51 AM
نتایج بر اساس برچسب
پروژه نصب استکر ریکلایمر
با توجه به قطع همکاری پیمانکار خارجی پروژه نصب استکر ریکلایمر به دلیل تحریم‌ها، نصب و راه‌اندازی تمامی تجهیزات پروژه توس...