پنجشنبه 1 مهر 1400 شمسی /9/23/2021 9:08:23 PM
نتایج بر اساس برچسب
پروانه ساخت
مرکز آمار ایران منتشر کرد؛
در تابستان سال ١٣٩٩، تعداد ١٣٨٢٢ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌&z...