جمعه 21 مرداد 1401 شمسی /8/12/2022 11:02:18 PM
نتایج بر اساس برچسب
وزیر ارتباطات و فناوری
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات :
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تشعشات امواج الکترومغناطیسی اطراف دکل‌های مخابراتی تلفن همراه، بسیار کمتر از حد استاندارد...
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: روستاهای کل کشور تا پایان سال آینده به طور کامل تحت پوشش اینترنت قرار می‌گیرند.