دوشنبه 5 آبان 1399 شمسی /10/26/2020 7:14:41 AM
نتایج بر اساس برچسب
هادی خسروشاهین
ایرانی‌ها در عذابند؛ هم از جانب فشارها و تحریم‌های بی‌سابقه‌ی بین‌المللی و هم از حیث بحران ناکارآمدی در س...
«شات‌آپ‌ مَن» این تک‌واژه‌ طلایی‌ای بود که دموکرات‌ها از کل مناظره ۹۰ دقیقه‌ای ترام...