يکشنبه 30 شهريور 1399 شمسی /9/20/2020 5:10:57 AM
نتایج بر اساس برچسب
نقطه امیدبخش
معاون وزارت صنعت خبر داد:
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن وتجارت گفت: اکنون کشور برخوردار از یکهزار نقطه امید بخش در زمینه طلا است و بزودی ...
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی گفت: ۲۰۰ نقطه امیدبخش معدنی با مساحت بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع حاصل مطالعات ...