پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 5:12:12 AM
نتایج بر اساس برچسب
مدیر جدید مجتمع مس سونگون
طی حکمی از سوی مدیرعامل مس
در حکمی از سوی دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، جهانگیر رضوی به عنوان مدیر جدید مجتمع مس سونگون منصوب شد.