پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 3:48:26 AM
نتایج بر اساس برچسب
مدیرعامل امداد خودرو
برخورد قاطع با اهمال صورت گرفته در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه؛
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر لزوم برخورد دقیق‌تر واحدهای نظارت بر مدیران شرکت‌های تابعه و نیز رعایت صرفه و ...