دوشنبه 3 آبان 1400 شمسی /10/25/2021 12:03:07 PM
نتایج بر اساس برچسب
مدرنا
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:برای واردات فایزر و مدرنا محدودیت نداریم.
ایمنی و کارایی واکسن مدرنا مورد تایید است
اوایل ژانویه سال ۲۰۲۰ نیویورک تایمز نوشت: پس از ثبت موارد «زیاد» و «غیرعادی» از واکنش منفی به واکسن کرونای...
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ما مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری درباره واردات واکسن حرکت می‌کنیم، گفت: ما اجازه واردات...