يکشنبه 3 مهر 1401 شمسی /9/25/2022 11:46:13 AM
نتایج بر اساس برچسب
محیط زیست
حفظ محیط زیست یکی از ارکان اساسی اهداف و چشم انداز فولاد خوزستان بوده و پروژه‌های متعددی در این زمینه تکمیل شده و یا در د...
سازمان محیط زیست پیش فروش های اخیر خودرو را نافی قانون هوای پاک اعلام کرد
سازمان حفاظت محیط زیست و خودروسازان کشور بار دیگر و این بار بر سر مسئله استاندارد آلایندگی یورو5 با یکدیگر وارد چالش شده اند. سازم...
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت که محیط زیست به عنوان یک سازمان حاکمیتی و نظارتی از عملکرد وزارتخانه‌های صن...
اقتصادنامه تحلیل کرد:
رشد تولید سرانه در ایران با رشد دی اکسید کربن همبستگی بالایی داشته و این خود احتمال بالا بردن تخریب محیط زیست به علت افزایش رشد اق...