يکشنبه 30 شهريور 1399 شمسی /9/20/2020 6:46:07 AM
نتایج بر اساس برچسب
محمود سریع القلم
آلمانیها چهار درس کلیدی به واسطۀ جنگ جهانی دوم آموختند:
این مقاله در دو بخش به بررسی موضوع می پردازد:  ۱. وضعیت موضوع توسعه یافتگی و جوانب سیاسی و ژئوپولیتیکی آن قبل از ظهور پاندمی...
دکتر محمود سریع‌القلم بررسی کرد:
آمریکایی‌ها نسبت به چین به رهیافت تهاجمی اجماع پیدا کرده‌اند. معنای این اجماع درگیری‌های فزاینده در عرصۀ تجارت، فنا...
دکتر محمود سریع‌القلم
آمریکایی‌ها نسبت به چین به رهیافت تهاجمی اجماع پیدا کرده‌اند. معنای این اجماع درگیری‌های فزاینده در عرصۀ تجارت، فنا...
مطلب جدید از دکتر محمود سریع القلم با عنوان «سی عبارت از مهاتما گاندی (۱۹۴۸-۱۸۶۹)» 
مطلب جدید از دکتر محمود سریع القلم با عنوان «سی عبارت از ویلیام شکسپیر (۱۶۱۶-۱۵۶۴)» 
مطلب جدید دکتر محمود سریع القلم با عنوان «سی درسِ زندگی از بزرگانِ فرهنگِ خاورِدور»
در یک قرنِ گذشته، عمومِ فرآورده های مُدرنیته به کشورمنتقل شده است: از برق و راه آهن تا اتومبیل و هواپیما؛ از بلندگو و ضبط صوت تا چ...
جوامعی که فرهنگ عمومی آنها بیشترمتکی بر فرهنگ شفاهی است، فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه می‌کنند. اما وقتی ابزار تعامل ...
محمود سریع القلم، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی در جدیدترین مطلب خود به ۳۰ ویژگی یک فرد دموکرات اشاره کرده اس...
هم اکنون به جایی رسیده ­ایم که فروش نفت، هر نوع سرمایه­ گذاری خارجی، عملیات بانکی خارجی، عمده تجارت خارجی و واردات مو...
اخیراً یک دانشجویِ کنجکاوِ دکتری از این نویسنده پرسید: " کم نداریم مدیرانی که تحصیلاتِ عالیه دارند، از دانشگاه های خوب دنیا فارغ ا...
محمود سریع القلم تحلیل کرد:
مطالعۀ علمی، مقایسه­ ای و دور از تعصبِ تاریخ ۱۵۰ سالۀ کشور به وضوح نشان می­دهد که شناخت از بازیگران جهانی و محیط بین­ ...
محمود سریع القلم مطرح کرد:
اگر مردم یک جامعه به خود بگویند این کشور، دهه­ ها بلکه قرنها باید با ثبات، پیشرفته و محترم باقی بماند، از آشغال پرت نکردن گرفت...
محمود سریع القلم بررسی کرد:
اقتصادنامه: دکتر محمود سریع القلم، استاد روابط بین الملل دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در تازه ترین نوشته خود، ...
محمود سریع القلم نوشت:
نزاعِ میان کشورها و افراد ضرورتاً مذموم نیست. آنچه اهمیت دارد موضوع و گسترۀ نزاع است. اینکه کشوری یا فردی به جمع بندی برسد که باید...
دکتر محمود سریع القلم، استاد روابط بین الملل دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی در یادداشتی برای نوروز 98 از مردم خواست در بیان نظرات خو...
محمود سریع القلم پاسخ داد:
دکتر محمود سریع القلم در جدیدترین تحلیل خود ضمن انتقاد به دستگاه سیاست خارجی کشور، معتقد است تا زمانی که اقتصاد دنیا به ایران وابس...
محمود سریع القلم تحلیل کرد:
دکتر محمود سریع القلم در جدیدترین یادداشت خود به بررسی آینده ویتنام از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخته است.