دوشنبه 23 فروردين 1400 شمسی /4/12/2021 1:54:45 AM
نتایج بر اساس برچسب
مانع زدایی
برنامه‌های زنجیره تامین ایران خودرو در جهت مانع‌زدایی و افزایش تولید اعلام شد
به منظور تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» در راستای منویات مقام معظم رهبری، برنامه‌های شر...