جمعه 8 بهمن 1400 شمسی /1/28/2022 12:54:06 PM
نتایج بر اساس برچسب
قزاقستان
پشت صحنه اعتراضات در قزاقستان بررسی شد
اعتراضات خیابانی در قزاقستان اگرچه در ظاهر به بهانه افزایش قیمت سوخت انجام شد، اما از زاویه دیگری می‌توان این بحران را معلول ...
قزاقستان صحنه خاک و خون شده است؛ کشوری از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی که منابع فسیلی‌‌اش آن را در آسیای مرکزی برجسته...