دوشنبه 5 آبان 1399 شمسی /10/26/2020 7:24:27 AM
نتایج بر اساس برچسب
قاسم خرمی
جوک سازی عموما نتیجه یاس از عملکرد حکومت است. یعنی ناامیدی از همان پدری است که او را حلال همه مشکلات می شمردند. در پسِ همه این لطی...
کارخانه‌ها به «چپ» رسید و خانه‌ها به «راست»!
از اتهاماتی که باعث مصادره اموال خانواده سادات تهرانی شد، یکی این بود که در دوران مسئولیتش سبب ورود مواد خام به صورت انحصاری به نف...