چهارشنبه 13 فروردين 1399 شمسی /4/1/2020 3:38:06 PM
نتایج بر اساس برچسب
فقر
مطالعات حوزه فقر نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته نرخ فقر در کشور افزایش یافته است و از سوی دیگر نیز تحولات شاخص فقر چندب...
نشست واکاوی حقوق محرومان در پرتو نظام حمایت اجتماعی با عنوان «منهای فقر» در  کانون وکلای دادگستری مرکز و با حضور ...
همزمان با برگزاری نشست «مِنهای فقر» با موضوع  واکاوی حقوق محرومان در پرتو نظام حمایت اجتماعی که  به وسیله کم...
ارغوان فرزین معتمد، تحلیل گر اقتصاد پول و بانک مطرح کرد:
اقتصاد ایران طی سالیان متمادی با چالش های مختلفی مواجه بوده است و در طول سالیان مختلف نیز برنامه ها و سیاست های متعددی برای نزدیک ...
ریشه فقر مطلب در رسانه های تخصصی
از 4 سال گذشته با همه گیر شدن شبکه های اجتماعی، برخی رسانه های تخصصی در حوزه های مختلف متولد شده و درباره مسائل پیرامون آن حوزه و ...
ارغوان فرزین معتمد، تحلیل گر اقتصاد پول و بانک تشریح کرد:
اقتصاد ایران طی سالیان متمادی با چالش های مختلفی مواجه بوده است و در طول سالیان مختلف نیز برنامه ها و سیاست های متعددی برای نزدیک ...
ارغوان فرزین معتمد از اقتصاددان جوانی است که درباره نظام پولی و مالی به یکی از صاحبنظران تبدیل شده و در مقاله ای قابلیت نظام بانکی...
آیا می دانید نیمی از مردم فقیر جهان در 5 کشور زندگی می کنند؟
چرا هیچ گونه اجماعی در نظام بانکی و بانک مرکزی ایران برای فراگیری مالی و پیاده سازی الگوهای بانکداری فراگیر صورت نگرفته است؟ 
اقتصادنامه یکشنبه را بخوانید:
بهتر بود شخص رئیس جمهور بیشتر با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور نشست و برخاست داشت و آنان را صدا می کرد و می گفت من چه باید بکنم ...
گفتاری از مسعود نیلی
متنی که پیش رو دارید حاصل سخنرانی یکساعته مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور است که هفته پیش با عنوان سیاست های فقرزدایی ع...
داود سوری مطرح کرد:
داود سوری اقتصاددان در یادداشتی تاکید کرده است: حذف فقر مطلق به‌عنوان یکی از اهداف دولت در سال آتی مطرح شده است و در چند...
اقتصادنامه تحلیل کرد:
مفهوم ریسک در ذهن عموم مردم به معنای مالی آن به کار می‌رود. ریسک مالی یعنی اینکه پول را در راهی به کار ببرند که احتمال از دست...
زهرا موسوی عضو کمیته معدن و جامعه خانه معدن ایران در این یادداشت مدل مفهومی تبیین‌کننده فقر را بررسی کرده است.
فقر،کمیابی،تصمیم گیری
کمبود زمان، توجه و پول می‌تواند به تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهایی منجر شود که فقر را تداوم ببخشد.
یادداشت
مراه کردن توسعه مالی با نظام توزیع درآمد مناسب، ضروری بوده و این اهمیت نقش دولت و سیاست‌گذاران بازارهای مالی را نشان می‌...