يکشنبه 19 مرداد 1399 شمسی /8/9/2020 12:41:09 AM
نتایج بر اساس برچسب
فرید دهقانی
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات معدنی سالیانه حدود ۱.۲ میلیارد تن در سطح...
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی گفت: خریداران ماشین آلات معدنی داخلی که از هپکو خریداری کنند علاوه برتامین مالی،...
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی:
فرید دهقانی مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با اشاره به تنوع‌سازی روش‌های تامین منابع ما...