يکشنبه 19 مرداد 1399 شمسی /8/9/2020 1:19:02 AM
نتایج بر اساس برچسب
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید بقایی
با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) اهواز، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید بقایی شرکت فولاد خوزستان منصوب شد.