چهارشنبه 2 مهر 1399 شمسی /9/23/2020 7:42:18 AM
نتایج بر اساس برچسب
فاز دوم
کاهش وابستگی به نفت هدف مشترک بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای بوده است که تاکنون تدوین شده‌‌اند. اما به جرات می&...
فاز دوم آموزش دانشجویان در طرح «سفیران بهره‌وری» با همت سازمان ملی بهره‌وری ایران آغاز شد.
اطلاعیه بانک مرکزی رمزگشایی شد
بانک مرکزی اخیرا اطلاعیه‌ای منتشر کرده که اگرچه مورد توجه آحاد اقتصادی قرار نگرفت، اما با تدقیق در آن می‌توان به تصمیم س...