جمعه 21 مرداد 1401 شمسی /8/12/2022 10:46:34 PM
نتایج بر اساس برچسب
علی شیدایی
عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا تاکیدکرد:
عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه طی سه سال گذشته قیمت نهاده های تولید خودرو ۷ برابر شده و قیمت خودرو ۳ برابر شده ...