پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 5:16:46 AM
نتایج بر اساس برچسب
طرح پیش فروش خودرو
قرعه کشی طرح پیش فروش یک ساله ۷ محصول سایپا در آذر ماه ۱۴۰۰ انجام شد؛ اسامی منتخبان پس از تائید نهایی توسط نهادهای نظارتی ساعت ۱۴ر...