جمعه 8 بهمن 1400 شمسی /1/28/2022 12:44:12 PM
نتایج بر اساس برچسب
شایسته سالاری
رئیس هیات مدیره سایپا:
رئیس جدید هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه برای کسب رضایت مردم و مهمتر از آن، رضایت خدا نیاز داریم بیشتر کار کنیم، اظ...