پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 5:23:10 AM
نتایج بر اساس برچسب
سروش کیانی قلعه‌سرد
بررسی عملکردها و نحوه مدیریت و سیاستگذاری در بخش‌های مختلف مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست کشور نشان می‌دهد، آنچه امروز...