دوشنبه 3 آبان 1400 شمسی /10/25/2021 10:53:14 AM
نتایج بر اساس برچسب
سبد خوراکی
آثار یک دهه تورم بر «سبد خوراکی‌ها» ؛ فقر غذایی چگونه برطرف می‌شود؟
بررسی آمارهای مربوط به سرانه مصرف خانوار در دهه ۹۰ نشان می‌دهد میزان مصرف کالاهای اساسی در تمام دهک‌های درآمدی کاهش یافت...