شنبه 5 فروردين 1402 شمسی /3/25/2023 3:13:11 AM
نتایج بر اساس برچسب
سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی اعلام کرد
سازمان تجارت جهانی در گزارشی در روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورها با سرعت بیشتری محدودیت‌های تجاری به‌ویژه در زمینه غ...
رئیس سازمان تجارت جهانی (WTO) هشدار داد اگر منازعه تجاری میان آمریکا و سایر کشورها تشدید شود، تاثیر منفی بر اقتصاد جهانی خواهد داش...
اقتصاد و انتظار جهانی شدن
به گفته برخی کارشناسان عدم الحاق ایران به این سازمان موضوعی کاملاً سیاسی است و جابجایی افراد در آن اثر مشخصی نخواهند داشت.