چهارشنبه 13 فروردين 1399 شمسی /4/1/2020 4:28:51 PM
نتایج بر اساس برچسب
زهرا کریمی
خوانندگان ایرانی، عجم اوغلو و رابینسون را از طریق کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» می‌شناسند. این کتاب ب...
گزارش اختصاصی اقتصادنامه از سخنرانی زهرا کریمی و فرشاد مومنی در ساری
عصر روز یکشنبه، 14 مرداد 97 نشستی علمی تخصصی در سازمان برنامه و بودجه استان مازندران با عنوان " چالش های امروز اقتصاد ایران" برگزا...
اقدام ستاد اقتصادی دولت برای تعیین قیمت دلار در جهت تک‌نرخی کردن ارز صورت نگرفت بلکه اقدامی است که در جهت سهمیه‌بندی کرد...
توسعه اقتصادی و دو تابعیتی ها
بسیاری از کشورهای جهان تابعیت دوگانه را به صورت رسمی یا غیررسمی پذیرفته اند تا فرایند همکاری با مهاجران را تسهیل کنند.