پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 5:28:26 AM
نتایج بر اساس برچسب
رونق غیرتورمی
معاون وزیر اقتصاد ابعاد برنامه اقتصادی دولت را تشریح کرد
معاون وزیر اقتصاد در جلسه تشریح نقشه راه رونق غیرتورمی، در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» که چرا هدف‌گذاری تورمی در ...
قطعه گمشده پازل سیاستی؛ برنامه جدید دولت برای افزایش رشد و کاهش تورم بررسی شد
 دولت در یک بسته پیشنهادی با عنوان «نقشه رونق غیرتورمی» محورهای ایجاد رونق اقتصادی و مهار تورم در دو سال آینده را...