دوشنبه 3 آبان 1400 شمسی /10/25/2021 10:55:00 AM
نتایج بر اساس برچسب
رئیس بورس
تغییر سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار
مجید عشقی، از سوی اعضای شورای عالی بورس به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.
حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در واکنش به قیمت گذاری دستوری فولاد، خودور و سیمان  اظهار داشت: اقداما...
مهمت(محمد) هاکان آتیلا، بانکدار ترک که پیشتر به اتهام همکاری با رضا ضراب، بازرگان ایرانی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ب...