پنجشنبه 9 تير 1401 شمسی /6/30/2022 6:00:30 AM
نتایج بر اساس برچسب
دکل مخابراتی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات :
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تشعشات امواج الکترومغناطیسی اطراف دکل‌های مخابراتی تلفن همراه، بسیار کمتر از حد استاندارد...